Logos

С публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“ на 8 септември, Художествена галерия „Борис Денев“ отново отвори врати с реализацията на  проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, с проектен код ROBG-576

Ден на отворените врати е обявен в обновената Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново. Събитието ще се състои на 8 септември и ще протече при спазване на действащите противоепидемични мерки за работа на културни институции.