Logos

Ден на отворените врати в обновената Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново

Ден на отворените врати е обявен в обновената Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново. Събитието ще се състои на 8 септември и ще протече при спазване на действащите противоепидемични мерки за работа на културни институции.

ХГ „Борис Денев“ бе обект на интервенция по проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”,  проектен код ROBG - 576, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България, с водещ партньор Община Велико Търново. В сградата е приложен комплекс от мерки за енергийна ефективност, които създават оптимална среда и микроклимат за съхранението и експонирането на художествените произведения, разположени в залите и помещенията. Монтирана е нова дограма от най-висок клас със запазване на формата, размерите на рамките и специфичния за всеки прозорец растер, цвета и мраморните елементи. Вътрешните стени са топлоизолирани, а тези с мраморна облицовка са запазени също в автентичния им вид. Подменени са всички отоплителни тела, монтирана е съвременна система за осигуряване на равномерно отопление и климатизация на помещенията.

Емблематичната сграда, намираща се в местността „Боруна“, е включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния. Предстои организирането на съвместни инициативи – концерти, изложби, арт-прояви и събития в периода на устойчивост на проекта. Няколко от тях, включени в културното събитие "Градско изкуство": 2 концерта, пърформънс и постановка в гр. Велико Търново, предвидени за периода 7-11 септември, бяха отменени поради новите противоепидемични мерки в страната.

Остава предвиденият пленер по изобразително изкуство в пространството около ХГ „Борис Денев“ на открито, част от културното събитие "Градско изкуство" в гр. Велико Търново, организиран от Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен – партньор по проекта. Събитието няма характер на масова проява, ще бъде проведено на открито и съобразно противоепидемичните мерки.

 

renovated ag b denev

renovated ag b denev 2

renovated ag b denev 3