Logos

Изложбата „Казанова – мит в огледалото на визуалното изкуство“, представена  в Художествена галерия „Борис Денев", гр. Велико Търново предизвика невиждан интерес, като хиляди туристи имаха възможността да се докоснат до оригиналните творби на Салвадор Дали, Кес ван Донген, Пол - Емил Бека, Рокуел Кент и Федерико Фелини.

На 12.10.2021 г., в реновираната сграда на Художествена галерия „БОРИС ДЕНЕВ“, гр. Велико Търново се проведе публично събитие/ открит урок – изнесена лекция по „Управление на проекти“ на студенти IV курс, от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (специалности „Публична администрация“, „Стопанско управление“ и „Счетоводство и контрол“) под ръководството на доц. д-р Мария Илчева, преподавател по дисциплината „Управление на проекти“ в Стопански факултет на учебното заведение.

С публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“ на 8 септември, Художествена галерия „Борис Денев“ отново отвори врати с реализацията на  проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, с проектен код ROBG-576

Ден на отворените врати е обявен в обновената Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново. Събитието ще се състои на 8 септември и ще протече при спазване на действащите противоепидемични мерки за работа на културни институции.