Logos

Съвместен интегриран тематичен маршрут “Изкуство и култура“


Основна цел на проекта е да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на съществуващия потенциал от културни ценности и ресурси на общото културно наследство в трансграничния регион Румъния-България, чрез разработване на интегриран туристически продукт, основаващ се на популяризирането на нов съвместен тематичен маршрут “Изкуство и култура”, допринасящ за подпомагане на устойчивото развитие на туризма. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на класическата и съвременна култура и изкуство в градската среда в трансграничния регион Румъния-България, чрез мерки за подобряване състоянието на културно-исторически забележителности на територията на община Велико Търново и община Калафат. Предвидените дейности по проекта допринасят за постигането на следните специфични цели: насърчаване развитието на туризма в региона; подобряване на културната инфраструктура; разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. За успешното реализиране на проекта е необходимо да се изготви Маркетингова стратегия за реализиране на интегриран туристически продукт, включително съвместен тематичен маршрут „Изкуство и култура“, която да послужи за популяризиране на предоставяните нови интегрирани туристически услуги на регионално и международно ниво.
Разглежданият целеви регион обхваща три области в България – Велико Търново, Плевен и Видин, и 1 окръг в Румъния – Долж.
Съвместният интегриран тематичен маршрут “Изкуство и култура“, включва 6 културни обекта - 4 в България и 2 в Румъния (разположени в целевия регион), както следва:
- Регионална художествена галерия „Борис Денев“ (Велико Търново),
- Дворецът-музей „Маринку“ (Калафат),
- Драматичен театър „Вида“ (Видин);
- Художествена галерия „Никола Петров“ (Видин),
- Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ (Плевен);
- Музей на изкуствата (Крайова).
 
Туристическият маршрут е съвкупност от материални и нематериални елементи с конкретна тематична насоченост, обвързани в териториално единство и обединяващ  ресурси и атракции, условия и инфраструктура, услуги, занимания и ценности, които носят ползи и са привлекателни за дадени групи потребители при задоволяване на техните мотивации и очаквания, относно прекарване на свободното им време.
Представените по-долу туристически маршрути предоставят предложения за практикуване на културен туризъм. Световната организация по туризъм (СОТ) дава следната дефиниция: „Културният туризъм е тип туристическа дейност, при която основна мотивация на туриста е да научи, открие, преживее и консумира движими и недвижими атракции/продукти в една туристическа дестинация. Тези атракции и продукти се свързват с набор от отличителни материални, интелектуални, духовни и емоционални характеристики на обществото, които обхващат изкуство, архитектура, историческо и културно наследство, кулинарно наследство, литература, музика, креативни индустрии и живата култура на общността с нейния начин на живот, ценностна система, вярвания и традиции“.
  
Съвместен интегриран туристически маршрут „Изкуство и култура“

 

Кратка информация за маршрута

Дължина на туристическия маршрут: 706 км

Препоръчителна продължителност: минимум 4-5 дни

Вариант на последователност на пътуването:

  • Начална точка: гр. Велико Търново, България
  • Междинни точки по маршрута: гр. Плевен, България; гр. Видин, България; гр. Калафат, Румъния; гр. Крайова, Румъния; гр. Турну Мъгуреле, Румъния - гр. Никопол, България (транспортна междинна точка - ферибот)*
  • Крайна точка: гр. Велико Търново, България


Map

Всяка една точка (град) от маршрута може да бъде избрана за начална съгласно нуждите на потребителя.

Включени туристически обекти: художествена галерия „Борис Денев“ (гр. Велико Търново, България), Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ (гр.Плевен, България), Художествена галерия „Никола Петров“ (гр. Видин, България), Драматичен театър „Вида“ (гр. Видин, България), Дворецът-музей „Маринку“ (гр. Калафат, Румъния) и Музей на изкуствата (гр. Крайова, Румъния)

Сезонна достъпност: Целогодишна

Най-удобен вариант за транспорт: с автомобил

Нощувки: препоръчително нощуване в областните градове в България и гр. Крайова в Румъния, тъй като предлагат много варианти за настаняване – хотели, къщи за гости и др. 

С цел избягване на реклама на частни обекти конкретни места за настаняване няма да бъдат препоръчани.

*Забележка: В настоящото предложение за маршрут „Изкуство и култура“ е избран пункт за преминаване от Румъния в България гр. Турну Мъгуреле, Румъния - гр. Никопол, България за връщане към началната точка гр. Велико Търново. Във връзка с постоянно изменящите се транспортни възможности през 2020 г., свързани със затваряне на гранични контролно-пропускателни пунктове като мярка за ограничаване разпространението на COVID-19, предоставяме информация за други възможности:

- Мост „Нова Европа“ (известен като Дунав мост 2) при гр. Калафат, Румъния и гр. Видин, България,

- Ферибот при гр. Бекет, Румъния и гр. Оряхово, България,

- Дунав мост при гр. Гюргево, Румъния и гр. Русе, България.

 

Във връзка с разпространението на COVID-19 имайте предвид, че работните времена на обектите е възможно да бъдат променени.

 

Съвместен интегриран туристически маршрут „Изкуство и култура“

Каним Ви на едно вълнуващо пътуване в търсене на изкуство и култура от двете страни на река Дунав. Ще Ви отведем до изключително красиви сгради, дворци от миналото с интересни истории, криещи богати колекции от творби на местни и чуждестранни артисти, ще се потопим в света на театралното изкуство. Подгответе се за обиколка на областите Велико Търново, Плевен и Видин в България и окръг Долж в Румъния.

Map

Повече информация за обектите:

1. Художествена Галерия "Борис Денев"
2. Художествена галерия Дарение "Колекция Светпин Русев"
3. Художествена Галерия "Никола Петров"
4. Драматичен театър "Вида"
5. Двореца-музей Маринку (Музей за изкуства и етнография)
6. Музей на изкуствата (двореца Жан Михаил)