Logos

DESPRE PROIECT


În data de 13.09.2018 la Călărași, România, primarul municipiului Veliko Tarnovo a semnat un contract de subvenționare sub „Artă și cultură - active transfrontaliere comune în sprijinul dezvoltării turismului durabil”, Acronim: A&C, cod proiect: ROBG-576. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară 2: „Regiunea verde”, Prioritatea investițională 6 c „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ”. Obiectiv specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural;

Proiectul a fost aprobat pentru finanțare cu Decizie cu reg. Nu. 72 / 22.03.2018 al Comitetului de monitorizare al programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014 - 2020 în ceea ce privește cea de-a treia cerere de propuneri în cadrul programului. 

Data de începere a activităților: 14.09.2018

Data de încheiere pentru finalizarea activităților: 13.09.2021

Durata: 36 luni

Obiectivul general al proiectului este de a valorifica și îmbunătăți utilizarea economică durabilă a bunurilor culturale și a patrimoniului cultural comun în regiunea CB prin dezvoltarea unui produs turistic comun integrat bazat pe promovarea unui nou traseu tematic comun „Artă și cultură”.

Proiectul este implementat de municipalitatea Veliko Tarnovo în parteneriat cu municipalitatea Calafat, regiunea Dolj, România și Fundația Face for Art and Culture, Pleven.

BUGETUL PROIECTULUI PENTRU TOȚI PARTENERII: 1,487,271.41 EURO
Valoarea contribuției UE: 1,264,180.69 euro FEDR

OBIECTIVUL GLOBAL:

Obiectivul principal al proiectului este evaluarea și îmbunătățirea utilizării economice durabile a potențialului existent al valorilor și resurselor culturale ale patrimoniului cultural comun în regiunea transfrontalieră România - Bulgaria prin dezvoltarea unui produs turistic integrat bazat pe promovarea unui nou traseu tematic comun „Artă și cultură”, contribuind la susținerea dezvoltării durabile a turismului. Proiectul vizează crearea și promovarea unui traseu tematic comun de pe site-urile culturii și artei clasice și contemporane din mediul urban din regiunea transfrontalieră România - Bulgaria, prin măsuri de îmbunătățire a stării atracțiilor culturale și istorice de pe teritoriul municipiul Veliko Tarnovo și municipiul Calafat. Activitățile prevăzute în proiect contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice: promovarea dezvoltării turismului în regiune; îmbunătățirea infrastructurii culturale; diversificarea produselor și serviciilor turistice din regiune. Pentru implementarea cu succes a proiectului este necesară pregătirea unei strategii de marketing pentru realizarea unui produs turistic integrat, incluzând un traseu tematic comun „Artă și cultură”, care va servi la promovarea noilor servicii turistice integrate furnizate la nivel regional și internațional.

Proiectul utilizează o abordare inovatoare pentru valorificarea și utilizarea durabilă a patrimoniului cultural comun pentru dezvoltarea în continuare a turismului cultural și de evenimente în regiunea transfrontalieră, creând în același timp un produs turistic comun integrat atractiv și durabil „Artă și cultură”, bazat pe studii despre avantajele orașului Veliko Tarnovo, Bulgaria și orașului Calafat, România ca centre istorice și culturale naționale înființate cu potențialul de a oferi servicii turistice integrate la nivel regional.

Proiectul va implementa activități de dezvoltare, marketing, promovare și utilizare durabilă a produsului turistic comun integrat „Artă și cultură”.

Toate activitățile incluse în pachetul de lucru: Dezvoltarea unui nou produs turistic integrat „Artă și cultură în regiunea transfrontalieră România - Bulgaria” va contribui direct la atingerea obiectivului general al proiectului și va îmbunătăți utilizarea durabilă a istoriei comune și moștenirea culturală.

REZULTATELE PROIECTULUI REALIZATE CA REZULTAT AL ACTIVITĂȚILOR IMPLENTATE A PROIECTULUI:

1 a creat produsul turistic comun integrat „Artă și cultură”, în ceea ce privește care urmează să fie create următoarele servicii și produse turistice:
*  1 creat un traseu tematic comun integrat „Artă și cultură”, care include 6 situri culturale - 4 în Bulgaria și 2 în România (situate în regiunea țintă), după cum urmează:
- Galeria regională de artă „Boris Denev” (Veliko Tarnovo),
- Palatul Marincu (Calafat),
- Teatrul Dramatic „Vida” (Vidin);
- Galeria de artă „Nikola Petrov” (Vidin),
- Donația galeriei de artă „Colecția lui Svetlin Rusev” (Pleven),
- Muzeul de Artă - Palatul Jean Mihail (Craiova);
* 1 portal web creat;
* 1 serviciu turistic comun creat: Dezvoltarea de aplicații pentru smartphone-uri pentru TRP-uri integrate - una pentru Android și una pentru iOS - trilingvă (în BG, RO și ENG), ușor de utilizat;
* 1 strategie de marketing dezvoltată pentru produsul „Artă și cultură”;
*  1 campanie promoțională organizată;
*  Catalog dezvoltat al patrimoniului cultural imaterial, inclus în produsul „Artă și cultură”;
Toți partenerii de proiect își vor uni eforturile de a studia, dezvolta și promova traseul tematic comun al culturii și artei clasice și contemporane la unison cu mediul urban, pentru a îmbunătăți dezvoltarea durabilă a turismului în regiunea transfrontalieră.

ACTIVITĂȚI DE PROIECT:

  • Dezvoltarea unei rute tematice integrate integrate „Artă și cultură”, servicii turistice comune inovatoare și strategie de marketing a produsului turistic integrat „Artă și cultură”;
  • Organizarea campaniei promoționale;
  • Dezvoltarea unui atelier interactiv „Muncă și joacă: Art-terapie”, Atelier interactiv „Arheolog pentru o zi”;
  • Organizarea și desfășurarea unui eveniment cultural în aer liber „Artă urbană” în Calafat, România și a unui eveniment cultural în aer liber „Artă urbană” în Veliko Tarnovo;
  • Activitățile planificate pentru investiții în infrastructură se află în siturile culturale Galeria de Artă „Boris Denev” din Veliko Tarnovo și Palatul Marincu din Calafat, care vor fi modernizate pentru a deveni centre de artă modernă, atrăgând un număr semnificativ de turiști prin organizarea și promovarea de expoziții comune și organizarea de evenimente și evenimente în aer liber în zonele adiacente ale siturilor.