Logos

LEGĂTURI UTILE

INTERREG V - А ROMÂNIA-BULGARIA PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ https://www.interregrobg.eu
SITE-UL OFICIAL AL MUNICIPIULUI VELIKO TARNOVO https://www.veliko-tarnovo.bg
SITE WEB OFICIAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT, ROMÂNIA / PARTENERUL PROIECTULUI N 2 / https://municipiulcalafat.ro/
Centrul de informare turistică din Veliko Tarnovo http://www.velikoturnovo.info/
Pagina de Facebook a Galeriei de artă BORIS DENEV https://www.facebook.com/vt.bdenevgallery/
Muzeul Iluziilor https://illusions-bg.com/
Muzeul Renașterii și Adunării Constituante https://museumvt.com/