Logos

Тraseu tematic comun integrat “Artă și cultură“


Obiectivul principal al proiectului este evaluarea și îmbunătățirea utilizării economice durabile a potențialului existent de valori și resurse culturale, precum și de resurse ale patrimoniului cultural comun în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria, prin elaborarea unui produs turistic integrat, întemeiat pe promovarea unui nou traseu comun tematic “Artă și cultură”, care contribuie la dezvoltarea durabilă a turismului. Proiectul urmărește crearea și promovarea unui traseu tematic comun, compus din obiective turistice ale culturii și artei clasice și contemporane din mediul urban în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria, prin anumite măsuri de îmbunătățire a stării obiectivelor turistice culturale și istorice pe teritoriul municipiilor Veliko Tarnovo și Calafat. Activitățile prevăzute prin acest proiect vor contribui la atingerea următoarelor obiective specifice: promovarea dezvoltării turismului în regiune; îmbunătățirea infrastructurii culturale; diversificarea produselor și a serviciilor turistice în regiune. În vederea implementării cu succes a proiectului este necesară elaborarea unei strategii de marketing pentru un produs turistic integrat, inclusiv a unui traseu comun tematic „Artă și cultură“, care va servi la promovarea furnizării noilor servicii turistice integrate la un nivel regional și internațional.
Obiectul contractului îl constituie crearea unui traseu tematic comun integrat “Artă și cultură“, care include 6 obiective culturale - 4 în Bulgaria și 2 în România (situate în regiunea țintă), după cum urmează:
- Galeria Regională de Artă „Boris Denev“ (Veliko Tarnovo);
- Palatul – muzeu „Marincu“ (Calafat);
- Teatrul municipal „Vida“ (Vidin);
- Galeria de Artă ”Nikola Petrov” (Vidin);
- Galeria de Artă - Donație „Colecția Svetlin Rusev“ (Pleven);
- Muzeul de Artă (Craiova).

Traseul turistic este un set de elemente tangibile și intangibile cu un accent tematic specific, legate în unitate teritorială și unind resursele și atracțiile, condițiile și infrastructura, serviciile, activitățile și valorile care aduc beneficii și sunt atractive pentru anumite grupuri de utilizatori în îndeplinirea motivațiilor și așteptările cu privire la petrecerea timpului liber.
În scopurile prezentei lucrări echipa Contractantului a adoptat următoarea definiție de lucru pentru termenul „traseu turistic“: Traseul turistic reprezintă totalitatea elementelor materiale și nemateriale având o direcție tematică concretă, aflate într-o coeziune teritorială și reunind resurse și puncte de atracție, condiții și infrastructură, servicii, ocupații și valori, care aduc beneficii și sunt atractive pentru anumite grupuri de consumatori, prin satisfacerea motivațiilor și așteptărilor acestora cu privire la petrecerea timpului liber.
Traseele turistice prezentate mai jos reprezintă propuneri pentru practicarea turismului cultural. Organizația Mondială a Turismului (OMT) ne oferă următoarea definiție: „Turismul cultural este acel tip de activitate turistică în care motivația principală a turistului este cunoașterea, descoperirea, trăirea și consumarea unor atracții/produse mobile și imobile dintr-o destinație turistică. Aceste atracții și produse sunt legate de un set caracteristici distincte ale societății, ele fiind materiale, intelectuale, spirituale sau emoționale, care cuprind arta, arhitectura, patrimoniul cultural, istoric sau culinar, literatura, muzica, industriile creative și cultura vie a societății cu modul de trai al acesteia, sistemul de valori, credințe și tradiții“.

Traseu comun turistic integrat „Artă și cultură“

Scurtă informație cu privire la traseu

Lungimea traseului turistic: 706 km
Durata recomandată: minim 4-5 zile
Variante pentru succesiunea punctelor de vizitare în cadrul traseului:
• Punct de pornire: orașul Veliko Tarnovo, Bulgaria
o Puncte intermediare ale traseului: orașul Pleven, Bulgaria; orașul Vidin, Bulgaria; orașul Calafat, România; orașul Craiova, România; orașul Turnu Măgurele, România - orașul Nikopol (Nicopole – n. tr.), Bulgaria (punct intermediar de transport - bac)*
• Punct final: orașul Veliko Tarnovo, Bulgaria


Map

Orice punct (oraș) de pe traseul de mai sus poate fi ales drept punct de pornire în funcție de nevoile consumatorului.
Obiective turistice incluse: Galeria de Artă „Boris Denev“ (orașul Veliko Tarnovo, Bulgaria), Galeria de Artă - Donație „Colecția Svetlin Rusev“ (orașul Pleven, Bulgaria), Galeria de Artă ”Nikola Petrov” (orașul Vidin, Bulgaria), Teatrul municipal „Vida“ (orașul Vidin, Bulgaria), Palatul – muzeu „Marincu“ (orașul Calafat, România) și Muzeul de Artă (orașul Craiova, România)
Accesibilitate sezonieră: Disponibilitate pe tot parcursul anului
Varianta optimă pentru transport: cu autoturismul
Cazare: este recomandat cazarea să fie efectuată în orașele reședință de județ din Bulgaria și în orașul Craiova din România, deoarece oferă multiple variante de cazare – hoteluri, pensiuni etc.
Pentru a se evita publicitatea unor obiective particulare, locurile concrete pentru cazare nu vor fi recomandate aici.
*Observație: în prezenta propunere pentru traseu turistic „Artă și cultură“ a fost ales punctul de trecere al frontierei dinspre România spre Bulgaria, orașul Turnu Măgurele, România - orașul Nikopol, Bulgaria, în vederea deplasării către punctul inițial - orașul Veliko Tarnovo. În legătură cu situația în permanentă schimbare privind deplasările în cadrul anului 2020, legate de închiderea temporară a unor puncte de trecere de frontieră ca măsură de limitare a propagării COVID-19, vă oferim informații cu privire la alte posibilități de trecere:
- Podul „Europa Nouă“ (cunoscut și sub denumirea Podul Calafat – Vidin sau Podul Dunării 2) în apropierea orașelor Calafat, România și Vidin, Bulgaria;
- Bacul ce face legătură între orașul Bechet, România și orașul Oryahovo, Bulgaria;
- Podul Prieteniei între orașul Giurgiu, România și orașul Ruse, Bulgaria.

În legătură cu propagarea COVID-19 aveți în vedere faptul că programul de lucru al obiectivelor turistice este posibil să fie modificat.Traseu comun turistic integrat „Artă și cultură“
Vă invităm să luați parte la o călătorie palpitantă în căutarea artei și a culturii pe ambele maluri ale fluviului Dunărea. Vă vom duce până la edificii deosebit de frumoase, palate din trecut cu povești interesante ce ascund colecții bogate de piese de artă ale unor artiști autohtoni sau străini, ne vom cufunda în lumea artei teatrale. Pregătiți-vă pentru un tur al județelor Veliko Tarnovo, Pleven și Vidin din Bulgaria și județul Dolj din România.


Map

Mai multe informații despre site-uri:

1. Galeria de Artă „Boris Denev“
2. Galeria de Artă - Donație „Colecția Svetlin Rusev“
3. Galeria de Artă “Nikola Petrov“
4. Teatrul municipal „Vida“
5. Palatul „Marincu“ (Muzeul de Artă și Etnografie)
6. Muzeul de Artă (Palatul Jean Mihail)